Sosai Masutatsu Oyama

Karate is een relatief jonge vechtkunst. Karate is eind 18e eeuw ontstaan op het Japanse eiland Okinawa. Het was een combinatie van lokale vechtstijlen met het Chinese Kempo. Het karate was in die tijd zeer lokaal georiënteerd. Elke leraar hield er zijn eigen stijl op na. Gichin Funakoshi is feitelijk de grondlegger van het moderne karate. Hij ontwikkelde uit de vele stijlen die hij beoefende een eigen stijl. De basis hiervoor vormden voornamelijk het Noordelijke Chinese Kempo en het Shorin Ryu, de Okinawaanse karatestijl gebaseerd op het Shaolin. Deze nieuwe stijl noemde hij Shotokan karate. Deze stijl kenmerkt zich door de rechtlijnige benadering van het karate en grote lange standen.

Een andere grootmeester uit Okinawa, Chojun Mijagi, richtte zich vooral op technieken van Zuidelijke Chinese oorsprong. Het resultaat was het ontstaan van Gojo-Ryu karate, een stijl die zich kenmerkt door de vele cirkelvormige technieken.

Zowel Shotokan als het Goju Ryu zijn belangrijke stijlen voor het huidige Kyokushin karate. Sosai Masutatsu Oyama heeft het beste van beide stijlen gecombineerd en samen met invloeden vanuit het judo, kempo, taekwondo maar ook boksen en worstelen, verweven tot de meest effectieve karatestijl, het Kyokushin karate.

Kyokushin karate

Kyokushin of kyokushinkai staat bekend als de vrijwel de enige officiële vorm van “full contact” karate en is een systeem waarbinnen je het uiterste vergt van je fysieke en mentale gesteldheid om zo de ultieme waarheid na te streven. Door je lichaam hard te trainen en het uiterste te vergen van jezelf, zul je ook mentaal sterker worden. Op die manier groeit je zelfvertrouwen en krijg je een evenwichtige uitstraling waardoor je in het leven in staat bent de uitdagingen die je op jouw weg tegenkomt onbevangen tegemoet te treden.

Kyoku betekent het uiterste. Dit houdt in dat je het maximale uit elke situatie wilt halen, door volharding en je helemaal te geven voor wat je wilt bereiken.

Shin betekent de waarheid. Alleen met eerlijkheid, oprechtheid zowel naar jezelf als naar anderen, kun je bereiken wat je jezelf hebt voorgenomen. Je zult zonder vooroordelen de realiteit onder ogen moeten komen, en wanneer je dit kunt opbrengen en het binnen je mogelijkheden ligt, sterkt dit gelijktijdig je zelfvertrouwen.

Kai betekent samenwerken. Dit staat voor het samenwerken met elkaar, in de juiste verhouding en altijd met het nodige respect voor ieders standpunt. Respect is een essentieel punt in de relatie tot ieder mens.

Kyokushin is een volwaardige karatestijl waarin de volgende onderdelen verplichte onderdelen bij examens zijn:

  • Kihon (het beoefenen van technische karatetechnieken)
  • Kata (het lopen van figuren die een schijngevecht symboliseren)
  • Tamesiwari (het breken van materialen)
  • Kumite (het beoefenen van het gevecht)

Binnen het kyokushin karate komen zeker ook de basiselementen van fysieke en mentale vorming aan bod. Conditie, kracht, flexibiliteit, coördinatie en doorzettingsvermogen (zowel fysiek als mentaal) vormen een belangrijke basis voor het kyokushin karate.

Het zwaartepunt binnen het kyokushin ligt op het onderdeel kumite waarin alles samenkomt. De onderdelen kihon, kata en tamesiwari hebben tot doel technieken te leren en perfectioneren zodat ze in het kumite kunnen worden toegepast. Hoewel kyokushin een “full contact” karatestijl is, duurt het jaren om ook daadwerkelijk op een goede manier “full contact” kyokushin te kunnen beoefenen. De mate waarin “full contact” invulling krijgt is erg afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de beoefenaar. Zo is bijvoorbeeld bij de jeugd “full contact” ten strengste verboden, de nadruk ligt daar op het laten zien dat technieken beheerst uitgevoerd kunnen worden. Naarmate men volwassener wordt en ook beter in staat is om te gaan met de mentale aspecten die “full contact” met zich meebrengt, wordt het kumite “full contact”.