Centrale training NKKO

11.00-12:00 uur kata training kyu-graden (v.a. 10 jaar) 12:00-13.00 uur kata training dan-graden 13.30-15.00 uur gevechtstraining jeugd (v.a. 10 jaar) 13.30-15.00 uur gevechtstraining senioren (v.a. 18 jaar)

Centrale training NKKO

11.00-12:00 uur kata training kyu-graden (v.a. 10 jaar) 12:00-13.00 uur kata training dan-graden 13.30-15.00 uur gevechtstraining jeugd (v.a. 10 jaar) 13.30-15.00 uur gevechtstraining senioren (v.a. 18 jaar)